לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

כתובת למשלוח מכתבים:

החוג למערכות מידע
מכלול רבין, קומה 7, חדר 7049
אוניברסיטת חיפה, שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה 3498838

מספרי טלפון ופקס':

מספר הטלפון של מזכירת לימודי תואר ראשון בחוג: 04-8288509
מספר הטלפון של מזכירת לימודי תארים מתקדמים בחוג: 04-8288639
מספר הפקס של החוג: 04-8288522

כתובות דוא"ל:

כתובת הדוא"ל של העוזרת המינהלית של ראש החוג, גב' הדס ווגמן-פוסטלניק: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
כתובת הדוא"ל של מזכירת לימודי תואר ראשון בחוג, גב' מירב כהן: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
כתובת הדוא"ל של מזכירת לימודי תארים מתקדמים בחוג, גב' סיגל בן סימון: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
כתובת הדוא"ל של החוג לפניה לקבלת מידע היא: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.