לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מסלולי הלימוד המוצעים בחוג למערכות מידע

בחוג למערכות מידע בתואר ראשון מספר מסלולי לימוד:

הבחירה היא בין מסלול חד חוגי במערכות מידע לבין מסלול דו חוגי. שני המסלולים הם תלת-שנתיים. במסלול החד חוגי תוכנית הלימודים במערכות מידע היא עשירה יותר ומקנה לסטודנט יידע עמוק יותר בתחום. בוגר מסלול זה יהיה מוכן יותר לעבודה במערכות מידע. המסלול הדו חוגי מכיל את כל הקורסים ההכרחיים למי שיועסק כאיש מערכות מידע ומאפשר לימוד בחוג נוסף. כך למשל בוגר דו חוגי שהחוג השני שלו הוא כלכלה יהיה מוכן טוב יותר לתעסוקה במערכות המידע בענף הפיננסים, בוגר עם חוג שני של מדעי המחשב יהיה תכנת טוב יותר. אפשרות נוספת שמתאפשרת במסלול הדו חוגי היא שילוב לימודים למטרת תעסוקה במערכות מידע עם לימודים למטרת התפתחות אישית בחוג כל שהוא: מדעי הרוח, אומנות ועוד.

1. מסלול חד-חוגי (קוד תוכנית 214102-18-01)

ניתנת לתלמיד הזדמנות להעמיק את הידע הנרכש במסגרת מקצועות מערכות מידע ייעודיים, לרכוש רקע נוסף בנושאים טכנולוגיים, מתודולוגיים, עסקיים וניהוליים ולהרחיב את תחומי הידע באמצעות לקיחת מקצועות בחירה.

2. מסלול דו-חוגי (קוד תוכנית 214101-18-01)

במסלול הדו-חוגי ניתן לשלב את הלימודים עם כל חוג באוניברסיטה (הקבלה היא בנפרד לכל חוג). 

ישנן מספר תוכניות לימודים מומלצות בהן נעשה תיאום של מערכות הלימודים. 

במסגרת המסלול הדו חוגי ישנן תכניות מומלצות אשר להן קוד מיוחד לרישום:

שימו לב, תוכניות חדשות!

 תוכנית חדשה - מערכות מידע דו-חוגי עם מדעי הקוגניציה (קוד תוכנית 214101-18-06)

תכנית לימודים חדשה וייחודית באוניברסיטת חיפה, המשלבת לימודי טכנולוגיית מערכות מידע עם מדעי הקוגניציה. 

מערכות המידע ומערכות ממוחשבות בימינו צריכות להתאים ליכולות הקוגניטיביות, תהליכי החישה והתפיסה, וכן להעדפות האדם המשתמש בהן. על מנת לפתח מערכות שכאלה יש צורך בחשיבה משולבת הן של הצד הקוגניטיבי/אנושי והן על הצד הטכנולוגי. קיימות שיטות וגישות שונות בדיוק למטרה זו. התוכנית הדו חוגית של מערכות מידע וקוגניציה תשים דגש על נושאים אלו.

תוכנית מדעי הרוח הדיגיטליים (קוד תוכנית 214105-18-01) - תכנית לימודים חדשה וייחודית באוניברסיטת חיפה, המשלבת לימודי טכנולוגיית מערכות מידע עם נושאים במדעי הרוח. לפרטים נוספים אנא לחצו על הקישור. יש להירשם גם לתכנית המקבילה בפקולטה למדעי הרוח. כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של שני החוגים.

שימו לב, תוכנית חדשה! מסלול דו חוגי מערכות מידע וסטטיסטיקה (בדגש מדעי הנתונים)  (קוד תוכנית 214101-18-04) - יש להירשם גם לתכנית המקבילה בחוג לסטטיסטיקה.

מסלול דו חוגי מערכות מידע ומדעי המחשב - (קוד תוכנית 214101-18-02) יש להירשם גם לתכנית המקבילה בחוג למדעי המחשב.

מסלול דו חוגי-תכנית משותפת מערכות מידע ומשפטים (קוד תוכנית 214101-18-03) - יש להירשם לתכנית המקבילה בפקולטה למשפטים. התוכנית מיועדת להכשיר בוגרים למגוון אפשרויות, כגון יישום טכנולוגית מידע בתחום המשפט, ניהול ידע משפטי, התמחות בהיבטים משפטיים של טכנולוגיות המידע ועוד.

תכניות מומלצות נוספות הינן: מערכות מידע וכלכלהמערכות מידע ומתמטיקה.