לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מסלולי מעבר

מעבר אל החוג מחוגים אחרים באוניברסיטת חיפה

קבלתו של תלמיד על סמך לימודים אקדמיים קודמים באוניברסיטת חיפה תישקל אם הממוצע שלו בתום שנה א' הינו 85 לפחות במקצועות הבאים (עם התאמות לחוג שממנו הגיע): אינפי א', אינפי ב', מבוא להסתברות, מבוא לסטטיסטיקה ואלגברה לינארית. תינתן עדיפות למועמדים בעלי ההישגים הגבוהים. המועמד שיתקבל יידרש להשלים את קורסי שנה א' אותם לא למד (ואולי אף לחזור על קורסים), בהתאם לתכנית הלימודים של החוג למערכות מידע.

מעבר אל החוג מאוניברסיטאות ומכללות אחרות

החוג מכיר לסטודנטים העוברים אליו מאוניברסיטאות אחרות וממכללות בחלק מהקורסים שלמדו כתחליף לקורסים בתכנית הלימודים. ההכרה ניתנת על בסיס אישי לאחר העברת תקצירי הקורסים שנלמדו למזכירות. 

לגבי האוניברסיטה הפתוחה בלבד קיים אפיק מוסכם לסטודנטים המתחילים את לימודיהם באוניברסיטה הפתוחה ועוברים לחוג למערכות מידע באוניברסיטת חיפה.

תנאי מעבר (לכל המסלולים)

  1. תנאי מעבר משנה ראשונה לשנה שנייה הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים הבאים: מבוא לטכנולוגית מידע  בארגון, מבוא למחשבים ותכנות ותכנות מונחה עצמים. 
  2. לכל קורס עשויים להיות קורסי קדם. יש הקפדה על קיום תנאי הקדם, למעט מקרים בהם נתקבל אישור מהוועדה החוגית לתואר ראשון.
  3. תנאי מעבר משנה שנייה לשנה שלישית הוא ציון של 60 לפחות בכל אחד מהקורסים: ניתוח מערכות מידע, עיצוב ופיתוח של מערכות מידע ותכן של מסדי נתונים.

מעבר בין מסלולים

  1. מעבר בין מסלולים מותנה בביקוש. החוג עשוי לקבוע תנאי מעבר למסלול החד-חוגי. פרטים במזכירות החוג.
  2. קיים דמיון ניכר בלימודי שנה א' בין התכניות המומלצות הדו-חוגיות והתוכנית במסלול החד חוגי. דבר זה מאפשר לסטודנט לעבור ממסלול למסלול בתום שנה א', בדרך כלל ללא צורך בהשלמות מיוחדות.
  3. במעבר למסלול החד-חוגי ניתן להשתמש בנקודות שנצברו בחוג השני כנקודות בחירה חופשית.