לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ סמסטר ב' פתוחה עד לתאריך 05.03.2020

שימו לב, נפתחת מכינה בסמסטר ב' למועמדים בטווח המתנה,  לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות החוג

 

ראש החוג: ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר 
                                                מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): פרופ' עפר ארזי

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר עירית הדר 

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2019

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2019

שנת הלימודים תש"פ תיפתח בתאריך 27.10.2019

סמסטר ב' תש"פ ייפתח ביום ראשון 08.03.2020

  

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, ע. מנהלי לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי