לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ סמסטר ב' פתוחה עד לתאריך 05.03.2020

 

ראש החוג: ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר 
                                                מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): פרופ' עפר ארזי

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר עירית הדר 

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2019

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2019

שנת הלימודים תש"פ תיפתח בתאריך 27.10.2019

  

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, ע. מנהלי לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי