לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מערכות מידע

החוג למערכות מידע נפתח בשנת 2002. תוכנית התואר השני נפתחה בשנת 2008 ותוכנית התואר השלישי נפתחה בשנת 2013. החוג הינו בין-תחומי ויישומי באופיו.  דגש רב מושם על קשרי-תעשיה, על מחקר יישומי, ועל שיתופי פעולה מחקריים עם חוגים אחרים בפקולטה למדעי החברה, באוניברסיטה בכלל ומחוץ לגבולות האוניברסיטה. בתוכנית הלימודים משתקפים הדגשים הללו בפרוייקט הסיום התעשייתי של התואר הראשון, במגוון התכניות הדו-חוגיות המתואמות ובהשתתפות בתכנית המאפשרת לימודים במבחר אוניברסיטאות בעולם למשך סמסטר, בתואר הראשון או השני. ISLINK.