Select your language

  לוגו אוניברסיטת חיפה

  אייל דים

  EyalDimנושא המחקר: מידול משתמש בעזרת חרוזי-מידע ויישומם בעזרת מחשוב מקיף בסביבה של מורשת תרבותית.

  מנחה: פרופ' צבי קופליק.

  מודל משתמש הוא כלי, המאפשר לייצג את מאפייני המשתמש במערכת ממוחשבת, על מנת לאפשר לה לספק שירותים המותאמים אישית למשתמש. מודלי משתמש יושמו עד כה ע"י פיתוחים ייעודיים, מותאמים באופן מיוחד ליישום, המבוסס על התאמה למשתמש. התוצאה היא מאמץ פיתוח נפרד, בכל פעם מחדש, לצורך פיתוח מודל משתמש. מחקר זה מציע את גישת מידול המשתמש בעזרת חרוזי-מידע. הגישה מבוססת על תפיסות שנלקחו מעולם הנדסת התוכנה בכלל ופיתוח מבוסס רכיבים בפרט, כדי לאפשר סטנדרטיזציה של מודלי משתמש. מטרת המחקר היא לאפשר פיתוח קל יותר של מודלי משתמש ושימוש חוזר בחרוזי-אינפורמציה, ע"י שיתופם בין מודלי משתמש שונים.

  גישת מידול המשתמש בעזרת חרוזי מידע מוצגת ע"י בנייתה מהפרט אל הכלל. יחידת המידע הבסיסית, חרוז-המידע, מייצגת מאפיין יחיד של המשתמש. חרוז-המידע מכיל פריטי מידע, המתארים את אותו מאפיין יחיד של המשתמש ומתוייגים בזמן. חרוז-המידע אורז בתוכו לא רק את המידע, אלא גם את התהליך שהוביל להסקתו מנתונים אחרים. נתונים אלה יכולים להתקבל מחיישנים חיצוניים או מחרוזי-מידע אחרים. בין חרוזי-מידע מוגדר ממשק סטנדרטי (קישור-מידע) המאפשר להעביר מידע בין חרוזי-מידע בצורה אחידה. בעזרת קישורי-מידע ניתן להרכיב מבנים של חרוזי-מידע ברמת מורכבות והפשטה ככל שנדרש, כדי ליצור מודלי משתמש (user models) ומודל קבוצתי של משתמשים (group model).

  על מנת לבחון ולהעריך את גישת מידול המשתמש בעזרת חרוזי מידע, בחרנו בסביבת מחשוב מקיף (אמצעי מחשוב וחיישנים המפוזרים בסביבת איסוף המידע ומקיפים את המשתמש בכל מקום בו הוא נמצא). סביבת מחשוב מקיף היא סביבה מאתגרת, מפני שהיא מחייבת היתוך מידע והסקת מסקנות מחיישנים רבים, נייחים, ניידים ומבוזרים. מצאנו, שסביבה מוזיאונית ממוחשבת, המרוצפת בחיישנים, יכולה להוות סביבה מייצגת לצורך יצירת מודלי משתמש עבור מבקרים במוזיאון וגם עבור יצירת מודל קבוצתי עבור מבקרים הבאים יחד למוזיאון כקבוצה. היכולת לאסוף מידע לגבי ההתנהגות של המבקר כבודד וכחבר בקבוצת מבקרים במוזיאון מאפשרת בניית מודל משתמש אישי ומודל קבוצתי, ובכך הופך המוזיאון לסביבת בחינה טובה ל גישת מידול המשתמש בעזרת חרוזי מידע.

  צור קשר

  טלפון:
  לימודי תואר ראשון: 04-8288509
  לימודי תארים מתקדמים: 04-8288639
  פקס: 04-8288522
  דוא"ל:
  מירב כהן: mcohen1@univ.haifa.ac.il
  שלי קרדשטיין: skradsh1@univ.haifa.ac.il
  סיגל בן סימון: sbensimon@univ.haifa.ac.il

  לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

  כתובתנו

  החוג למערכות מידע
  בניין עמיר, קומה 3, חדר: 310, 311, 313
  קמפוס העיר, אוניברסיטת חיפה
  רח' הנמל 65, חיפה 3303221

  (אנא דווחו לנו על תכנים בעייתיים באתר)

  contact us