לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

סגל מנהלי

ראש החוג ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר
עוזרת מינהלית לראש החוג גב' הדס ווגמן-פוסטלניק
מרכזת לימודי תואר ראשון גב' מירב כהן
מרכזת תואר שני ושלישי גב' סיגל בן סימון
אחראי מחשוב מר ירון יוסף