לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מזכירות ופרטי קשר חוגייים

ראש החוג ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר
עוזרת מינהלית לראש החוג גב' הדס ווגמן-פוסטלניק
מרכזת לימודי תואר ראשון גב' מירב כהן
מרכזת לימודי תואר שני ושלישי גב' סיגל בן סימון
אחראי מחשוב מר ירון יוסף

 

 

שעות קבלה במזכירות החוג ימים א'-ה' 10:00-13:00
חדר 7049, מכלול בניין רבין
טלפון

04-8288509

04-8288639

פקס 04-8288522