לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ט

 ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ בעיצומה ועד לתאריך 31.08.2019

ראש החוג: ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר. מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): פרופ' עפר ארזי

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר עירית הדר

מועד אחרון להרשמה לסממסטר ב'  תשע"ט - 20 בפברואר 2019

תחילת סמסטר ב' תשע"ט - 24.02.2019

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2019

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2019

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי