מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ח

** נפתחה ההרשמה לכל התארים בחוג למערכות מידע לשנה"ל תשע"ח – סמסטר א',  ההרשמה תסתיים בתאריך 31.08.2017 **

תואר ראשון (B.Sc), תואר שני (M.Sc), תואר שלישי (Ph.D) תשע"ח

ראש החוג: פרופ' פנינה סופר

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc):
מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, ד"ר יואל לניר
מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): ד"ר עינת מינקוב

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D): ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

מועד אחרון להרשמה לשנה"ל תשע"ח - 31 באוגוסט 2017

תחילת שנת הלימודים תשע"ח - 22.10.2017

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2017

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 15 בספטמבר  2017

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי