לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ט

ההרשמה לסמסטר ב' פתוחה לכל התארים. תחילת לימודים בתאריך 25.02.2018

החלה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט

ראש החוג: פרופ' פנינה סופר

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, ד"ר יואל לניר. מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): ד"ר עינת מינקוב

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר

 

 

מועד אחרון להרשמה לשנת הלימודים  תשע"ט - 31 באוגוסט 2018

תחילת שנת הלימודים תשע"ט - 14.10.2018

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2018

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2018

 

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי