לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

משרות לחברי סגל

החוג למערכות מידע שבאוניברסיטת חיפה מגייס מועמדים למשרות חברי סגל במסלול קביעות בכל שטחי מערכות המידע. המועמדים צריכים להיות בעלי תואר PhD בתחום מערכות המידע או בתחומים קרובים ולהיות בעלי הישגים מחקריים גבוהים. ניסיון בהוראה באקדמיה מומלץ. המועמדים צריכים להיות דוברי עברית שוטפת שכן שפת ההוראה באוניברסיטה היא עברית. מועמדים שיגויסו לדרגות בכירות יפתחו קבוצות מחקר יחד עם חברי הסגל הזוטרים יותר.

מידע נוסף על החוג ניתן לקרוא בדבר ראש החוג

מועמדים מוזמנים לפנות לראש החוג פרופ' פנינה סופר ולצרף:

  • קורות חיים ורשימת פרסומים 
  • Research statement 
  • Teaching statement 
  • רשימה של 3 ממליצים