לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מורים מן החוץ, עמיתי הוראה - תשע"ט

תואר שם
פרטי
שם
משפחה
יום שעה חדר כתובת
e-mail
רו"ח גיא אלמוג     חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר שלום אראל     חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אורי הרץ       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רן וולף     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שרה לוריא     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
מר מואיד מוקטרן     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אוסי מוקרין       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר רפיק מנסור       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' נרדין מעלוף       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אדוה עבדי-קרסיק       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר יותם עברון       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר אסלאם עכריה       This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר אריה פוגל     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' יסמין פלברבאום-קורן     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר ארי רוזנטל     חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר רמי רשקוביץ     חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.