לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מורים מן החוץ, עמיתי הוראה - תשע"ט

תואר שם
פרטי
שם
משפחה
יום שעה חדר כתובת
e-mail
רו"ח גיא אלמוג  חמישי

  14.45-15.45

בתום השיעור בתאום מראש בלבד

חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר שלום אראל  חמישי  11:00 בתאום מראש בלבד חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אורי הרץ  שני  11:00-12:00 חדר 7001 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רן וולף  ראשון  21:00-22:00 hangouts This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר שרה לוריא     חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
מר מואיד מוקטרן  רביעי 17:00-18:00  בתאום מראש חדר 673 בניין חינוך  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אוסי מוקרין  ראשון 13:00-14:00 בתאום מראש  חדר 504 בניין ג'ייקובס This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר רפיק מנסור חמישי 11:00-12:00 בתאום מראש  חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' נרדין מעלוף ראשון  09:00-10:00  חדר 648 בניין חינוך  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אדוה עבדי-קרסיק שלישי 15:00 - 16:00 חדר 8062 בנין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר יותם עברון  בתאום מראש  בתאום מראש חדר 675 בניין חינוך  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר אסלאם עכריה  רביעי 14:00-15:00  חדר 648 בניין חינוך  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר אריה פוגל  חמישי 15:00-16:00 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' יסמין פלברבאום-קורן  שלישי 13:00-14:00 בתאום מראש
חדר 668 בבניין חינוך 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר ארי רוזנטל     חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רמי רשקוביץ  שלישי 14:00 בתאום מראש  חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.