לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מורים מן החוץ, עמיתי הוראה - תשע"ט

 
תואר שם
פרטי
שם
משפחה
יום שעה חדר כתובת
e-mail
גב' נעמי אונקלוס-שפיגל  שני 12:00-13:00 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר רון אייכל ראשון בתום השיעור חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
רו"ח גיא אלמוג חמישי בתום השיעור בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר מוראד בדארנה שני 12:00-13:00 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר ניצה  ברקן רביעי 09:00-10:00 חדר 8053 בבניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר אירית הרטמן שני 12:00-13:00 בתאום מראש בניין חינוך חדר 664 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' יבגניה וסרמן-פריצקר רביעי 08:00-09:00 חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר רפיק מנסור חמישי 14:00-15:00 חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
גב' אדוה עבדי-קרסיק שלישי 16:00-17:00 חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר אסלאם עכריה שני 13:00-14:00 חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מר לב פורצקי ראשון 12:00-13:00 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר איגור קנובסקי ראשון 11:45-13:15 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר יוסף רם ראשון בתום השיעור חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ד"ר סופי שרמן שלישי 16:00-17:00 בתאום מראש חדר 7045 בניין רבין This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.