לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

עוזרי הוראה

 סמסטר א'  סמסטר ב'סמסטר קיץ 

מר רון אלנבוגן

מר שי אפשטיין

גב' יעל וולף

גב' חסן ליאלי

מר יוסי כדורי

מר בוריס לבדנקו

גב' לבוב ג'ני

גב' מאיר-קולמן כרמית

מר פואד מוסא

מר תאא'ר מוסא

מר מיכאל מן

גב' דניאל נחמיאס

מר דוד סבן

מר סעיד מג'די

גב' עבדאלהאדי היאם

גב' ליאלי עובד

מר עציון יאיר

גב' מעין פולק

גב' קוגן אלכס

גב' מיכל קוגן

מר קירשמן רביד

גב' רתם קרוננברג

גב' שולנר אביטל

גב' אורגד שושן

 

 

 

מר תאא'ר מוסא

גב' ליאלי עובד

מר עציון יאיר

מר קירשמן רביד