לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

תיזות ועבודות גמר

תיזות

♦ קישור לתיזות באתר הספריה

♦ קישור לעבודות דוקטורט באתר הספריה

 עבודות גמר

שם הסטודנט

מנחים

שנת סיום

 נושא העבודה

תמי בליטי

ד"ר עירית הדר

תשע"א

Evaluation of Cloud Computing Solutions

זאב דיאמנט

ד"ר עינת מינקוב

תשע"א

Learning to Identify Personal Homepages on the Web

רן חבובה

פרופ' צבי קופליק

תשע"א

Ontology and matching rules for assigning assistive technology to people with disabilities

ליאן לב-ער

ד"ר רן וולף

תשע"א

Information risk management at the University of Haifa

אליהו צלח

פרופ' צבי קופליק

תשע"א

A decision support system for planning strawberry pesticide

רביד סיסמה

ד"ר רן וולף

תשע"א

Alignment between the strategies of the College of ORT Braude with its IT department

ירון בן צבי

ד"ר רן וולף

תשע"ב

Development of performance measurement methodology

לירון ברוקמן

פרופ' אילן שמשוני

תשע"ב

Epipolar Geometry Estimation From Wide Baseline Image Pairs

אוהד אוטיץ

מר שי דרור

תשע"ג

Strategic plan - The air fields authority

תמר אלישע

פרופ' פנינה סופר

תשע"ג

Data errors in Purchasing Process and Their Finance Implications

אלכסנדר   ברדיצ'בסקי

פרופ' מור פלג

תשע"ג

Supervised machine learning techniques for establishing completeness
in findings and conclusions of mammography reports

גלית   גרסטמן

פרופ' פנינה סופר

תשע"ג

Findings from Process Mining technique using Business Process event log

אלינור   לובטון

פרופ' פנינה סופר

תשע"ג

Using Process Mining In Organization – A Case Study

מורן נוה

פרופ' צבי קופליק

תשע"ג

Using a Component-based approach for User Modeling to personalize
the visit in a museum scenario

מעיין  נקש

ד"ר עירית הדר

ד"ר מאירה לוי

תשע"ג

 

Social Networks in Elbit

קובי לוי

ד"ר מאירה לוי

תשע"ד

Knowledge Management In Cloud Environment

 איגור מרגוליאן פרופ' פנינה סופר תשע"ה

Identifying inaccurate data elements in ERP supply chain module

מיכאל בודניאצקי ד"ר יואל לניר תשע"ו

Implementation of a news event database

חני פרי פרופ' אלן הרטמן תשע"ו  ?Customer in or out

The relationship between customer involvement in a project and its success

מאור כהן פרופ' פנינה סופר תשע"ו

Case study: Analyze bought material process using process mining techniques

אטיק-וילנר יפעת ד"ר אנה זמנסקי תשע"ו

Students’ Perceptions and Attitudes towards Mathematical Courses in Software Engineering

פיראס אבו ג'בל ד"ר עינת מינקוב תשע"ו Topic analysis of classical Arabic poetry
אבנר אינוז פרופ' עפר ארזי תשע"ו BI Web App for Tazpiteva project
ערן טמסטט ד"ר עירית הדר תשע"ו

Conference-based online social network combining gamification Enhancing researchers’ knowledge sharing

תומר יחזקאל פרופ' פנינה סופר תשע"ז Data and its Impact on Business Processes
דני שיינר ד"ר יואל לניר תשע"ז

Designing and developing an Augmented Reality museum Guide

 
דוד אדלר פרופ' פנינה סופר תשע"ז

Identification of data inaccuracies in TOS system

קרן הדר פרופ' עפר ארזי תשע"ח

Identification Perceptions of Video Games Streaming: the Case of Atlus’ Restriction of Streaming the Persona5 Game

עינב עגיב ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר תשע"ח Comparison of Variability Analysis Outcomes Project
אניה סקובלו ד"ר אנה זמנסקי תשע"ח

?Do you really know what your dog needs

A “FitBark” activity tracker accuracy experiment