לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

שרותים לסטודנט

לחצו על הקישור הבא: 

http://www.haifa.ac.il/html/html_heb/students.htm

וברשימה לחצו על  "מידע ושירותים לסטודנט - פורטל", הזינו את מספר תעודת זהות וסיסמה.

הסבר להעברת דואל מ-campus לדואל אישי