לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

תואר שלישי

קוד תוכנית לרישום: 214301-18-01

מטרת הלימודים

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני במערכות מידע, במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה), העומדים בדרישות האוניברסיטה לקבלה ללימודי דוקטורט ומעוניינים להעמיק ולהתמחות במחקר שיוביל לתרומה מדעית משמעותית. קבלתם של בוגרים בתחומים אחרים (כגון מדעי המחשב) תישקל גם היא בחיוב. כמו כן, יתקבלו גם בוגרי תואר ראשון מצטיינים למסלול ישיר לדוקטורט, בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים.

מעקב אקדמי

הארכת לימודים (שלב מחקר א'), הארכת לימודים (שלב מחקר ב'), חופשת לימודים, הפסקת לימודים, חידוש לימודים

טפסים

אישור הצעת מחקר לדוקטורט, דו"ח התקדמות לימודים, הגשת הצעת מחקר לדוקטורט, אישור מנחה להגשת דוקטורט, השאלת ספרים בספריית האוניברסיטה, הפקדת עבודת דוקטורט בספריית האוניברסיטה, בקשת הארכת לימודים, טופס חופשה, הארכת לימודים לתלמידי השלמות לדוקטורט

מלגות

ניתן לעיין בקריטריונים להגשת המועמדות והליך הבחירה בתקנון המלגות המלא.

פירוט נמצא באתר הרשות ללימודים מתקדמים