לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

הלימודים לתואר שני (M.Sc)

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: פרופ' עפר ארזי

מטרת הלימודים

תוכנית הלימודים תאפשר לבוגרי תואר ראשון במערכות מידע או בתחומים קרובים להעשיר ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום מערכות המידע, להיחשף למחקרים מתקדמים בתחום מערכות המידע, ולהתנסות בביצוע מחקר או פרויקט בתחום מערכות המידע.

 • מסלול א' – עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה) (214201-18-01)
 • מסלול ב' – עם כתיבת פרויקט גמר (ללא תזה) (214202-18-01)
 • מגמת אינטראקציית אדם-מחשב (תזה) (214201-18-02)

ועדת הקבלה לתואר שני

ועדת הקבלה לתואר שני רשאית לקבל תלמידים מתחומים רחוקים יותר. במקרה זה התלמיד יתקבל לשנת השלמות במהלכה יידרש ללמוד קורסים מהרשימה הבאה (בהתאם לרקע שלו): מבוא לטכנולוגיות מידע, מבוא למחשבים ותכנות, עיצוב ופיתוח של מערכות מידע, מבני נתונים ואלגוריתמים, תכנות מונחה עצמים, מתמטיקה דיסקרטית, ניתוח מערכות מידע, תכן של מסדי נתונים. התלמיד לא יורשה ללמוד במקביל קורסים לתואר שני. רק אם יעמוד התלמיד בממוצע של 80 לפחות בשנת ההשלמות, יוכל להציג מועמדותו לתוכנית.

תנאי המעבר משנה לשנה

 • מצב אקדמי תקין מוגדר קבלת ציון עובר בכל מקצוע אליו נרשם  התלמיד וציון ממוצע של 75 לפחות.
 • תלמיד שאינו במצב תקין בתום שנת לימודים , תחליט הוועדה החוגית לתואר שני האם לסיים את לימודיו, או לקבוע לו תנאים נוספים .

תכניות הלימודים

 • לימודי החובה במסלול עם תזה (עבודת גמר מחקרית) מכוונים להכשיר את התלמיד למחקר ולאפשר לו התנסות ראשונית במחקר מדעי ברמה גבוהה. כמו כן, מכוונת התכנית לחשוף את התלמיד לתחומי עיסוק ומחקר שונים בתחום מערכות המידע.
 • במסלול ללא תזה (פרויקט גמר) יושם דגש על אסטרטגיות ניהול מערכות מידע והתלמיד יידרש לבצע פרויקט גמר.
 • מגמת אינטראקציית אדם-מחשב עם תזה תעניק לסטודנטים את הידע והכלים המעשיים וההבנה התאורטית הדרושים להמשגה, עיצוב, בנייה והערכה של יישומי תוכנה וממשקי אדם-מחשב. התוכנית תכין סטודנטים לקריירה בתחום בתעשייה כמו-גם להמשך לימודים מתקדמים.  
 • בכל המסלולים התלמיד יידרש להגיע ל- 10 מפגשים שנתיים (20 מפגשים סה"כ) של הסמינר החוגי. פורום זה יאפשר לתלמיד להיחשף למחקרים עדכניים בתחום מערכות המידע בארץ ובחו"ל.

משך הלימודים:

 • משך הלימודים לתואר שני במסלול  א' (עם תזה) ובמגמת אינטראקציית אדם-מחשב שלוש שנים (שנה שלישית לעבודה על התזה בלבד).
 • משך הלימודים לתואר שני במסלול ב' (ללא תזה) שנתיים.