לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים לתואר שני תשע"ט (M.Sc)

ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ בעיצומה ועד לתאריך 31.08.2019

יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני: פרופ' עפר ארזי

תואר שני תשע"ט

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים תאפשר לבוגרי תואר ראשון במערכות מידע או בתחומים קרובים להעשיר ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום מערכות המידע, להיחשף למחקרים מתקדמים בתחום מערכות המידע ולהתנסות בביצוע מחקר או פרויקט בתחום מערכות מידע.

בחוג למערכות מידע בתואר שני מספר מסלולי לימוד:

הבחירה היא בין לימודים באוריינטציה מחקרית (מסלול א') ללימודים באוריינטציה תעשייתית (מסלול ב') ומגמת אינטראקציית אדם-מחשב. במסלול א' הלימודים כוללים תזה – עריכת מחקר מדעי חדשני במגוון תחומי מערכות המידע בהנחייה צמודה של חבר סגל. במסלול ב' יש דגש על ראייה רחבה של תחום מערכות המידע ועל אסטרטגיה. הלימודים במסלול ב' גם קצרים יותר (שנתיים במקום שלוש שנים).

  • מסלול א' - מסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) (קוד תוכנית 214201-19-01)
  • מסלול ב' - מסלול עם כתיבת פרויקט (ללא תיזה) (קוד תוכנית 214202-19-01)
  • מגמת אינטראקציית אדם-מחשב עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) (קוד תוכנית 214201-19-02)

ועדת קבלה לתואר שני

ועדת הקבלה לתואר שני רשאית לקבל תלמידים מתחומים רחוקים יותר. במקרה זה התלמיד יתקבל לשנת השלמות במהלכה יידרש ללמוד קורסים מהרשימה הבאה (בהתאם לרקע שלו): מבוא לטכנולוגיות מידע, מבוא למחשבים ותכנות, עיצוב ופיתוח של מערכות מידע, מבני נתונים ואלגוריתמים, תכנות מונחה עצמים, מתמטיקה דיסקרטית, ניתוח מערכות מידע, תכן של מסדי נתונים. התלמיד לא יורשה ללמוד במקביל קורסים לתואר שני. רק אם יעמוד התלמיד בממוצע של 80 לפחות בשנת ההשלמות, יוכל להציג מועמדותו לתוכנית.

תנאי קבלה

  • תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל במערכות מידע או בתחום קרוב
  • ממוצע ציונים בתואר ראשון - 85 לפחות. ציון הנמוך מ-85, ניתן לפנות למזכירות החוג וכל פניה תישקל לגופה. 
  • ריאיון קבלה ע"י הוועדה החוגית לתואר שני

לימודי השלמה

וועדת הקבלה החוגית עשויה לקבוע למועמד השלמות על פי הרקע שלו ולפי שיקול דעתה (פירוט להלן). קורסי ההשלמה ינתנו מהתחומים הבאים:

  1. מתמטיקה ובעיקר מתמטיקה דיסקרטית
  2. מדעי המחשב תוך דגש על תכנות, תכנות מונחה עצמים ומבני נתונים 
  3. מערכות מידע ובייחוד עיצוב ופיתוח של מערכות מידע, ניתוח מערכות מידע, תכן מסדי נתונים

משך זמן ההשלמות לא יעלה על שנה אחת. הקבלה לתוכנית מותנית בסיום ההשלמות בממוצע 80 לפחות. 
במידה שכמות ההשלמות שנקבעה למועמד אינה עולה על 16 שש"ס הסטודנט יוכל  ללמוד את לימודי ההשלמות במקביל ללימודים לתואר שני.

רישום למפגש מידע אודות לימודים מתקדמים בחוג למערכות מידע

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני

קישורים חשובים

רישום ללימודים

מצגת מידע למועמדים לתואר שני

 מיפוי תחומי מחקר בחוג למערכות מידע