מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ח

 נפתחה ההרשמה לכל התארים בחוג למערכות מידע לשנה"ל תשע"ח – סמסטר ב

סמסטר ב' יפתח ביום ראשון 25.02.2018  

ראש החוג: פרופ' פנינה סופר

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, ד"ר יואל לניר. מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): ד"ר עינת מינקוב

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

 

מועד אחרון להרשמה לשנת הלימודים  תשע"ט - 31 באוגוסט 2018

תחילת שנת הלימודים תשע"ט - 14.10.2018

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2018

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2018

 

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי