לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ט

 ההרשמה לחוג למערכות מידע לשנת הלימודים תשע"ט פתוחה עד לתאריך 10.10.2018

ראש החוג: ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר. מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): פרופ' עפר ארזי

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר עירית הדר

מועד אחרון להרשמה לשנת הלימודים  תשע"ט - 31 באוגוסט 2018

תחילת שנת הלימודים תשע"ט - 14.10.2018

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2018

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2018

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי