לשיחה עם יועץ לימודים: 1-800-300-032

מועמדים ללימודים בחוג למערכות מידע תשע"ט

 ההרשמה לחוג למערכות מידע לסמסטר ב' תשע"ט תיסגר ביום רביעי 20.02.2019

 ההרשמה לשנת הלימודים תש"פ פתוחה החל מתאריך 20.01.2019 ועד לתאריך 31.08.2019

ראש החוג: ד"ר איריס ריינהרץ-ברגר 

יו"ר וועדת תואר ראשון (B.Sc): מסלול חד-חוגי - פרופ' צבי קופליק, פרופ' פנינה סופר. מסלול דו-חוגי - פרופ' מור פלג

יו"ר וועדת תואר שני (M.Sc): פרופ' עפר ארזי

יו"ר וועדת תואר שלישי (Ph.D):  ד"ר עירית הדר

מועד אחרון להרשמה לסממסטר ב'  תשע"ט - 20 בפברואר 2019

תחילת סמסטר ב' תשע"ט - 24.02.2019

מועמדים הניגשים למבחן פסיכומטרי יעשו כן לא יאוחר ממועד - ספטמבר 2019

המועד האחרון להגשת מסמכים ותעודות - 16 בספטמבר  2019

מזכירות החוג

גב' הדס ווגמן-פוסטלניק, עוזרת מנהלית לראש החוג

גב' מירב כהן, מרכזת תואר ראשון

גב סיגל בן סימון, מרכזת תואר שני ושלישי